Utrzymanie się Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy byłoby cudem,

Nauka w służbie ideologii.

Unplanned w Mississaudze.