Co zosta­ło z Kon­wo­ju Wolności?

Kon­wój Wol­no­ści z per­spek­ty­wy cza­su w oce­nie Rober­ta Baru­ka z K&A Trucking.