Co zostało z Konwoju Wolności?

Konwój Wolności z perspektywy czasu w ocenie Roberta Baruka z K&A Trucking.