W odróżnieniu do porozumiewania się głosem (falami dżwiękowymi poruszającymi się w materii), nasze telefony kieszonkowe nadają i odbierają niewidzialne i niedotykalne fale elektromagnetyczne, nie potrzebujące materii do poruszania się w przestrzeni. Fale elektromagnetyczne definiowane są głównie przez ich częstotliwość mierzoną w hercach (Hz). Częstotliwość fal elektromagnetycznych opisuje ich różniące się bardzo właściwości, w tym co i na jaką odległość mogą przenosić.

Ogólnie biorąc, zakres częstotliwości fal elektromagnetychnych, od najdłuższych do najkrótszych, obejmuje fale wokół prądu zmiennego, radiowe, mikrofale (radary, mikrofalówki), podczerwień, fale widzialne (światło), nadfiolet, promienie rentgenowskie (X), promieniowanie kosmiczne i promieniowanie radioaktywne gamma. Sieci bezprzewodowe do dziś operują w zakresie fal radiowych, wprowadzenie technologii 5G jest skokiem w zakres częstotliwości mikrofali.

WPROWADZENIE

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Prace nad sieciami bezprzewodowymi o zwiększonej przepustowości zaczęły się w 2006 r. z inicjatywy NASA i M2Mi (firmy prywatnej fundowanej przez NASA). Dziś praca nad standardem 5G wrze, głównymi graczami są USA, Chiny i Unia Europejska UE, i każde z nich uważa, że jest liderem rozwoju 5G. Dziś istnieją już dziesiątki lokalnych “testowych” instalacji 5G, w które zainwestowały miliardy rządy I firmy prywatne. Głównymi technologiami, które wnosi 5G, są np. maszty “MIMO” (Maximum Input Maximum Output – Maksimum wejść i wyjść),  z dużą liczbą anten – obsługujące jednocześnie wielu użytkowników przez zastosowanie indywidualnych sygnałów kierunkowych, priorytezujący model usługi dla usług krytycznych, i mechanizmy pozwalające na koegzystencję sieci 5G z istniejącymi sieciami 4G, łącznością przewodową i satelitami .

ARGUMENTY ZA

Nadchodzące sieci łączności bezprzewodowej wysokiej przepustowości 5G mają zmienić nasze życie na lepsze; poniżej szereg przykładów.

Pozwalą przesyłać dane wielokrotnie szybciej niż obecnie – dzięki temu będą mogły upowszechnić się nowe technologie np. autonomiczne auta i roboty.

Zniknie groźba zapychającego się internetu z powodu przeciążania sieci. Pojawią się możliwości wykonywania skomplikowanych operacji, zwiększanie liczby inteligentnych urządzeń na sieci, rozszerzanie właściwości smartfonów, większa łatwość komunikacji między urządzeniami.

Nastąpi większy rozwój telemedycyny, możliwości bezpośredniego pobierania danych z inteligentnych urządzeń, przyśpieszenie transakcji finansowych, nowe zabezpieczenia transakcji, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwój wirtualnej rzeczywistości, nowe formy rozrywki.

Nie będzie trzeba instalować aplikacji na smartfonach. Szybkie połączenie z internetem da możliwość korzystania z nich w chmurze.

Telefonem będzie można obsługiwać gadżety domowe, pralkę, kamerę na parkingu czy też samochód.

ARGUMENTY PRZECIW

Pośpiech we wprowadzaniu lokalnych sieci 5G, ogromne inwestycje plus wprowadzanie arbitralnych legislacji, przy pomijaniu badań impaktu środowiskowego, wywołuje budzący się sprzeciw społeczny.

Sieć 5G będzie dużo gęstsza niż obecne, co spowoduje wzrost energii promieniowania elektromagnetycznego na poziomie mikrofali.

Wzrost promieniowania elektromagnetycznego wymaga np. obniżenia norm w Polsce; są obecnie prawie 10 razy ostrzejsze niż normy UE. Walka z przyśpieszaniem implementacji 5G jest już na wielu wokandach sądowych w Amaryce. Nie dotyczy to autorytatywnych Chin i UE.

Nowe możliwości odbywają się kosztem zagęszczenia urządzeń przekaźnikowych; krótsze fale 5G mają krótszy zasięg i łatwo są blokowane przez przeszkody, np. budynki w mieście. W typowym miejskim wdrożeniu nowe przekaźniki 5G mogą być instalowane w miejscach istniejących, niższych generacji, dodatkiem muszą być maszty MIMO ustawiane w miastach co jakieś 200 m.

Gorzej w lokalnych aplikacjach rozproszonych (połączonych społecznościach lokalnych, np. przemysłowych, mieszkaniowych, lub w uzdrowiskach), gdzie mogą wraz z masztami zdalnego kierowania, podobnie do wiatraków, dodatkowo zaśmiecać krajobraz.

Połączone społeczeństwo lokalne z masztem MIMO i masztem zdalnego kierowania

Polska i Stany Zjednoczone właśnie podpisały wspólną deklarację implementacji sieci 5G, która może wykluczyć udział chińskiej marki Huawei. Byłby to cios dla chińskiego giganta i pokłosie głośnej afery szpiegowskiej w USA z udziałem Huawei.

To część strategii, której celem jest rywalizacja o wpływy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca dotycząca 5G ma być oparta na postanowieniach tzw. propozycji praskich ustalonych w czeskiej Pradze w maju 2019 roku.

Za rozwijającą się 5G czają się już przygotowania na następną, potężniejszą generację sieci G6. Zwiększanie przepustowości sieci przybliży człowiekowi świat, w którym wszystko będzie coraz bardziej “inteligentne” – czytaj narzucające styl życia – i coraz mocniej połączone. Co się stanie z obniżającą się już od lat inteligencją przeciętnych ludzi, gdy zaczną żyć w wszechobecnej chmurze, ze sztuczną inteligencją w każdym przedmiocie? Ćo zrobi przeciętny człowiek w razie awarii takiej chmury?

Jan Jekiełek, wrzesień 2019