Witold Rosowski nasz człowiek w Nowym Jorku

Program Włodzimierza Witolda Rosowskiego, działacza polonijnego z Nowego Jorku kandydata na Sejm z listy Konfederacji Wolność i Niepodległość, pozycja na liście 38.

 

– wyjęcie Polaków spod działania ustawy WEP, dopisanie aneksu do umowy z 2008 roku między Polską a USA o wzajemnym uznaniu ubezpieczeń społecznych wyłączającego Polaków spod WEP, rozpoczęcie procedury konsultacji w tej sprawie między Polską a USA

– w przypadku niepowodzenia pkt. 1szego doprowadzenie do wszczęcia pozwu w Trybunale
Międzynarodowym w tej sprawie

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

– interwencja u biskupa ds. Polonii urzędującego w Warszawie i doprowadzenie do interwencji w Watykanie w sprawie zamykania i sprzedaży polskich kościołów w USA

– ustawowa ochrona polskich dóbr kultury i miejsc męczeństwa Polaków za granicą, jak np. cmentarze na Litwie, Domy Polskie i pomniki we Francji, polskie kościoły w USA

-nacisk na rząd Litwy w celu wywiązania się z umowy Polsko- Litewskiej dotyczącej mniejszości polskiej na Litwie

-doprowadzenie do uznania Polaków mieszkających w Niemczech za mniejszość narodową

-sprowadzenie do Polski i przyznanie obywatelstwa Polakom z Kresów, potomkom polskich zesłańców np. z Kazachstanu, Syberii, Białorusi

-stopniowa likwidacja ZUSu ( w ciągu 4 lat) i zastąpienie emerytur zusowskich emeryturami
obywatelskimi

-wprowadzenie zasady odprowadzania ZUS od firm jednoosobowych i małych firm rodzinnych do 1 miliona obrotu dopiero w momencie osiągnięcia zysków ( do czasu likwidacji ZUSu)

-wprowadzenie moratorium ( na 4 lata) na przyznawanie koncesji na wydobywanie złóż naturalnych Polski zagranicznym firmom

-rozpoczęcie wydobycia wielkich zasobów naturalnych Polski w interesie Polski i Polaków, stworzenie
Narodowego Programu Wydobycia Złóż, stworzenie Funduszu wydobywczego, z którego finansowane by były: emerytury obywatelskie, służba zdrowia, polskie organizacje pozarządowe, organizacje polonijne, program uzbrojenia Polaków, polska kultura ( zasoby naturalne Polski ocenia się na 200 lat)

-wprowadzenie powszechnej gazyfikacji węgla na głębokościach poniżej 2000 metrów

-ustawowe zabezpieczenie zasobów wodnych Polski jako Skarbu Narodowego

-wprowadzenie programu wykorzystania geotermii do ogrzewania gospodarstw domowych i produkcji energii elektrycznej w całym kraju

-wprowadzenie moratorium (na 4 lata) na przyjmowanie nowych pracowników do pracy w administracji państwowej, stworzenie mechanizmów do odchodzenia biurokratów z administracji, redukcja administracji państwowej na wszystkich szczeblach oprócz samorządów