Andrzej Rozbicki zaprasza na koncert The Very Best of Moniuszko połączony z obchodami 25-lecia Celebrity Symphony Orchestra. Andrzej Rozbicki od lat promuje Polskę, jej kulturę, tradycje; Jego pasja i miłość Ojczyzny sławią imię Polski i przekonują do niej innych.