Vaccine Choice Canada, grupa sprzeciwiająca się szczepieniom dzieci, zorganizowała we wtorek protest przed parlamentem prowincyjnym w Ontario. Organizacja złożyła też skargę w sądzie i twierdzi, że Immunization of School Pupils Act łamie takie prawa konstytucyjne jak np. prawo do wolności religijnej, wolności sumienia oraz do wolności i bezpieczeństwa osoby. Kwestionowane prawo wymaga, by uczniowie byli szczepieni przeciwko określonym chorobom, chyba że rodzice uzyskają zwolnienie z przyczyn medycznych lub ze względu na ich przekonania. W tym drugim przypadku rodzice musza podpisać oświadczenie o swoich przekonaniach lub wyznawanej religii i wziąć udział w sesji informacyjnej. Jeśli nie przejdą tej procedury, dziecko zostaje zawieszone na mocy nakazu urzędnika medycznego.

Rzecznik prasowy ministra zdrowia powiedział, że nie może komentować sprawy, którą zajmuje się sąd.