Prokurator generalny Ontario Doug Downey przedstawił ustawę modernizującą prowincyjny system sądownictwa. Downey mówi, że obecny system jest przestarzały i skomplikowany.

Ustawa proponuje na przykład uproszczenie procedur uzyskiwania aktów zgonu, gdy nie ma ciała zmarłego (takie sytuacje mają niekiedy miejsce w przypadku ofiar przestępstw). Przestępstwem ma być też zamieszczanie w internecie zdjęć intymnych bez zgody osoby, którą przedstawiają. Ustawa proponuje zmiany w Victims’ Bill of Rights, tak by łatwiej było pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która stosuje tę formę nękania. Prokurator Downey podkreśla, że cybernękanie służy handlowi ludźmi, a dzięki zmianom w prawie będziemy mieć narzędzie do wszczęcia sprawy z pozwu cywilnego.

Dalej jeśli chodzi o pozwy zbiorowe, klienci będą lepiej informowani o tym, co kto dostaje – czyli np. o wysokości kosztów prawnych. Sędziowie będą zachęcani do rozważenia, czy istnieją inne opcje prawne, by poszkodowani otrzymali wyższe odszkodowania. Downey uważa, że w ten sposób sprawy prowadzone na podstawie pozwów zbiorowych będzie bardziej przejrzyste. Dodaje, że obecnie niekiedy słyszymy o przyznaniu wielomilionowych odszkodowań tak naprawdę nie wiadomo komu.

Kolejne zmiany to na przykład zwiększenie uprawnień Legal Aid Ontario (LAO) czy rozszerzenie listy osób uprawnionych do prowadzenia ceremonii zawarcia małżeństwa (m.in. o sędziów z poza prowincji).

Proponowana ustawa ma szansę wejść w życie w nowym roku, i to też nie na początku.