W klinice “leczenia niepłodności” dra Normana Barwina federalni inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości już w 1999 roku. Budzi to szereg pytań, czy system nadzoru nad takimi placówkami rzeczywiście chroni pacjentów.

Prawo wykonywania zawodu Barwina zostało uchylone w czerwcu przez College of Physicians and Surgeons of Ontario. Wcześniej udowodniono, że lekarz używał swojej lub niewłaściwej spermy podczas zapłodnień na skutek których przyszło na świat ponad 70 dzieci. Barwin zajmował się sztucznymi zapłodnieniami od lat 70.

Inspekcje związane z bezpieczeństwem dawców spermy i komórek jajowych przeprowadza Health Canada. Z raportów z kontroli wynika, że w klinice wielokrotnie dochodziło do niewłaściwego obchodzenia się ze spermą dawców, zaginięć spermy, utraty dowodów kontroli jakości, błędnego etykietowania i utraty dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody przez pacjentów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W 1999 roku cała sperma przechowywana w klinice musiała być poddana kwarantannie, ponieważ klinika nie przedstawiła wszystkich wymaganych dokumentów, w tym potwierdzających, że próbki przeszły testy bezpieczeństwa np. na obecność wirusa HIV czy chlamydii.

W 2002 roku podczas kontroli stwierdzono podobne problemy. Przy każdej z kontrolowanych próbek brakowało dokumentacji. Ponadto stan faktyczny banku spermy nie zgadzał się z dokumentami z inwentaryzacji. W końcu jednak jakimś cudem Barwinowi udało się uzyskać pozytywną opinię inspektorów.

Negatywnym wynikiem zakończyła się dopiero kontrola w 2010 roku, przeprowadzona po tym, jak światło dzienne ujrzały historie dwóch rodzin, w których do poczęcia dzieci użyto niewłaściwej spermy. Inspektorzy mieli sześć uwag, które wymagały działań korygujących, przy czym trzy nieprawidłowości określono jako krytyczne. Problemy były podobne jak wcześniej.

W kolejnym roku Barwin dalej świadczył swoje usługi. Dobrowolnie zaprzestał praktyki w 2012, a rok później College of Physicians and Surgeons zawiesił jego licencję (ale jej nie odebrał). Health Canada przez lata nie dzieliło się wynikami swoich inspekcji z College’em. Nie podejmowano żadnych działań mających na celu ograniczenie usług świadczonych przez Barwina. Health Canada teoretycznie miało możliwość zamknięcia kliniki, ale proces inspekcji był dopiero rozwijany, więc inspektorzy prawdopodobnie bali się skorzystać z przysługujących im uprawnień.

W przyszłym miesiącu ma wejść w życie nowa ustawa dotycząca wspomaganej reprodukcji, która zaostrza dotychczasowe zasady.