Reguła, która podkreśla starszeństwo w zatrudnianiu nauczycieli, stanowi coraz większy punkt sporny w rozmowach między rządem Douga Forda i wszystkimi czterema związkami nauczycielskimi w Ontario.

Spór o zasadę zatrudniania nauczycieli jest jednym z powodów, dla których negocjacje są zawieszone, a prowincję czeka kolejny tydzień strajków w szkołach.

Zasada ta określa wymagania dotyczące zatrudniania przez kuratoria na długoterminowych lub stałych stanowiskach nauczycielskich. Znana jako Reguła 274, mówi, że kuratoria muszą wybierać spośród pięciu kwalifikujących się kandydatów o najwyższym stażu pracy wśród “supply teachers”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Związki twierdzą, że reguła sprawia, iż ​​zatrudnianie jest “bardziej sprawiedliwe”. Rząd i rady szkolne dążą jednak do zmiany reguły. Te  zmiany są kluczowym powodem, dla którego negocjacje utkwiły w martwym punkcie – informuje  prezes jednego ze związków nauczycielskich Sam Hammond.

Oponuje minister edukacji Stephen  Lecce; „myślę, że kwestie merytoryczne powinny być naczelną zasadą przy zatrudnianiu ”, stwierdził Lecce w wywiadzie dla CBC News.

„Gdyby rodzice wiedzieli, że system opiera się na stażu pracy, a nie na kwalifikacjach, myślę, że oczekiwaliby od rządu, by zniósł to rozporządzenie”.

Dyrektorzy szkół ze względu na tę zasadę zmuszeni są czasem zatrudniać nauczyciela wychowania fizycznego do nauki matematyki.

Prezes OSSTF Harvey Bischof oponuje – zasada ta  nie zmusza do zatrudniania nikogo, kto nie spełni kwalifikacji zawodowych – uważa. Reguła pomaga nauczycielom „by nie byli pomijani przez pracodawców zatrudniających na podstawie nepotyzmu lub innych niewłaściwych kryteriów”.

Oskarżył Lecce o szerzenie dezinformacji  i odwracanie uwagi od kwestii cięć w nakładach na oświatę.

Krytycy twierdzą jednak, że reguła starszeństwa pozbawia młodych, zdolnych i ambitnych nauczycieli nadziei na stałą pracę, zmuszając do wieloletniego “terminowania” jako nauczyciele “okazjonalni”.