Stanisław Pietras                       

Do Redakcji i Czytelników

Kasta-Basta to hasło sobotniego protestu przeciw bezprawiu w sądownictwie. Naród był bardzo cierpliwy, ale ta cierpliwość się chyba kończy. Władza sądownicza nie może być nietykalną specjalną kastą ponad prawem. Prawo do zawodu prawniczego powinien mieć każdy, a nie tylko lojalni wybrańcy.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W Art.10.1 Konstytucji RP jest mowa o trójpodziale władzy. Jest tam zapisane że władzą sądpwniczą stanowią sądy i trybunały.O ”Specjalnej Kaście” Konstytucja nie wspomina. Natomiast Art. 32.1stanowi; Wszyscy są wobec prawa równi. A jak wygląda przestrzeganie w RP tego postanowienia? Sędziowie nie płacą składek emerytalnych, a otrzymują wysokie odprawy i emerytury. Sędzia ukarany przez izbę dyscyplinarną za przewinienia otrzymuje 60% wynagrodzenia. Jak się to ma do zwykłego Kowalskiego ukaranego przez pracodawcę? Ile on otrzymuje? Dlaczego byli pracownicy, którzy obowiązkowo płacili adekwatnie do swoich zarobków na poczet przyszłej emerytury składki emerytalne otrzymują okrojone emerytury, bo pracodawca zniszczył bezprawnie część dokumentów płacowych, a ZUS to zaakceptował i obniżył emerytury dożywotnio z braku danych. Przy takich praktykach wystarcza na wysokie emeryutury dla sędziów, mimo że nie płacili składek emerytalnych.Jak twierdzi Pani Prezes S.N. za 10 tys. można żyć tylko na prowincji. Czy mówiąc te słowa  ma poczucie sprawiedliwości wiedząc,  że w miastach zarabiających poniżej 10 tys. są setki  tys., a może i miliony?

Ustawa emerytalna z 17 grudnia 1998r. ma zapisane słowo (2) klucz; ”Brak danych” czyli prawna furtka do oszukiwania emerytów. Przypomina mi to słynną „aferę  Rywina i słowa” lub czasopisma”. Kto broni tych oszukanych emerytów? Kto broni tych oszukanych, a mieszkających poza Polską? Kto podpisuje b. niekorzystne dla emerytów umowy międzynarodowe z USA i Kanadą „O unikaniu podwójnego opodatkowania”, gdy w praktyce emeryci w USA muszą oddać prawie połowę amerykańskiemu fiskusowi, a w Kanadzie  emeryturę z Polski należy dopisać do kanadyjskich dochodów i zapłacić podatek jeszcze raz od już opodatkowanej w Polsce emerytury?

Pracując w Polsce odprowadzałem składki do polskiej instytucji(ZUS) za pracę w Polsce. Dlaczego polskie Państwo godzi się na oskubanie polskiego obywatela mieszkającego w Kanadzie?

Gdzie jest Senat RP, który niby broni polskich obywateli mieszkających poza Polską (Art.36 Konst.RP)? Mimo że wiedzą o tym posłowie i senatorowie istnieje zmowa milczenia.Mimo że Konstytucja w Art.54.1 i 2 gwaranyuje wolność poglądów to również zabrania cenzury prewencyjnej, a mimo to politycy i dziennikarze nie chcą mówić o naginaniu lub łamaniu prawa przez instytucje RP. Cenzura prewencyjna to najgorsze zło, z którego wywodzą się szkodliwe patologie.Cenzura prewencyjna prawnie zabroniona lecz powszechnie stosowana, ale wymiar sprawiedliwości jej nie ściga.Pan Poseł  Nitras chce zrobić zbiórkę społeczną, aby wyrównać zawieszonemu sędziemu brakujące 40% wynagrodzenia. Od 2015 r. ZUS wypłaca mi zaniżoną o 40% emeryturę ze względu na „Brak danych”, które zniszczył pracodawca (s.s.p.). Może by Pan Poseł Nitras rozszerzył tę zbiórkę, aby wyrównać emerytom straty spowodowane krzywdzącym zapisem w ustawie i przyzwoleniem na niszczenie dokumentacji płacowej przez zakłady pracy, a szczególnie Spółki Skarbu Państwa.Jedni nie mogą dostać pełnych, wypracowanych emerytur, a inni dostają za darmo. Przywileje to jest zabieranie jednym i dawanie drugim w majestacie prawa. Ciekaw jestem czy ponad 700 sędziów z „właściwego PRL-owskiego wyboru” może spojrzeć  w twarz tym, których krzywdzili? Czy oni są wzorem i autorytetem dla młodych adeptów prawa? Co oni jeszcze robią w sądpwnictwie R.P.? Po co imunitet dla tych „kochających i respektujących prawo sędziów? Czego się boją? Sumienia? Na koniec przywołam jeszcze jeden Art.83 tak często przwoływanej Konstytucji  który brzmi: Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa RP, właczając osoby pełniące najwyższe funkcje w R.P.

Stanisław Pietras – Burlington – Kanada