Spółka Zielona Góra Copper, należąca do kanadyjskiej firmy  Miedzi Copper Corp., otrzymała decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nowego złoża rud miedzi i srebra „Nowa Sól” – podała spółka. Jest to pierwsze, od ponad 40 lat, całkowicie nowo odkryte złoże w Polsce. Firma chciałaby  uruchomić kopalnię.

Zasoby złoża szacowane są na 848 mln ton rudy miedzi i srebra, 11 mln ton miedzi oraz 36 tys. ton srebra. Dokumentacja złoża została zatwierdzona przez Ministra Klimatu na poziomie C2. Nowo udokumentowane złoże wpisane zostanie do Bilansu Zasobów Kopalin Polskich.

Złoże zlokalizowane jest w województwie lubuskim na terenie gmin Kolsko, Nowa Sól i Siedlisko, w powiecie nowosolskim, gminy Sława w powiecie wschowskim oraz gminy Bojadła w powiecie zielonogórskim. Jak podano, jest to jedno z najgłębiej położonych i zidentyfikowanych złóż w kraju.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Miedzi Copper Corp, w której skład wchodzi Zielona Góra Miedzi Copper, prowadzi w Polsce od dziewięciu lat program poszukiwań miedzi i srebra w obszarze monokliny przedsudeckiej. W realizację tego programu grupa zainwestowała do tej pory 360 mln zł.

Dużą przeszkodą dla kanadyjskiej firmy dla wcześniejszego uruchomienia kopalni były oczywiście sprawy związane z koncesją oraz obowiązujący podatek od wydobycia niektórych kopalin. KGHM (długoletni monopolista na polskim rynku) przekazuje rocznie z jego tytułu ok. 1,5 mld zł do budżetu państwa.

Politycy USA apelowali, by polski rząd  ów podatek zniósł.

Rząd  częściowo wyszedł inwestorom naprzeciw, obniżając go o 15 proc., co już o kilkaset milionów złotych uszczupli przychody budżetowe.

Inwestorzy z USA i Kanady  uważają, że Polska powinna wprowadzić system, w którym podatki zaczyna się płacić po odzyskaniu poniesionych kosztów i osiągnięciu zysków.

Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczego wiązać się ma z utworzeniem 8,6 tys. miejsc pracy i ponoć przyniesie ok. 1,3 mld złotych rocznie do budżetu państwa polskiego.

 

Dyrektorem Medzi Copper w Polsce jest  Stanisław Speczik  – polski geolog, profesor nauk o Ziemi, Od 2001 do 2004 był prezesem zarządu KGHM Polskiej Miedzi. W 2005 przez kilka miesięcy zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w gabinecie kierowanym przez Marka Belkę.

Note:

Miedzi had no employees or office premises of its own. All of its operations were carried out in Vancouver by individuals and certain consulting firms whose services were provided to Miedzi on a contract basis by Lumina Asset Management Inc. (“LAM” ) from LAM’s premises.  Business Address 410 – 625 HOWE STREET
SUITE 3000
VANCOUVER A1 V6C 2T6