Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w nabożeństwie do 29 marca niektórym wiernym.

W tym tygodniu metropolita poznański zaapelował, by „w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób” zwiększyć liczbę niedzielnych mszy świętych w kościołach „aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych”.

„W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Gdańska Kuria Metropolitalna zaleciła osobom chorym i starszym zalecono pozostanie w domach i uczestnictwo w nabożeństwach transmitowanych w mediach.

W związku z obecną sytuacją w Polsce, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaleca wydanie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Duchownym, którzy do 29 marca będą prowadzili nabożeństwa, zalecono, by dokładnie myli ręce i kierowali się zasadami higieny. Dodatkowo zalecają, by kościoły były otwarte w ciągu dnia.