Podkomisja wewnątrz federalnej partii konserwatywnej odmówiła Jimowi Karahaliosowi, tzw. konserwatyście społecznemu, możliwości ubiegania się o stanowisko lidera. Decyzja była odmowna, mimo że Karahalios zebrał wymaganą liczbę podpisów i zgromadził określoną kwotę.

20 marca partia podała, że komisja ds. rozwiązywania sporów (Dispute Resolution Appeals Committee, DRAC) zdecydowała o dyskwalifikacji kandydata. Żaden powód nie został przy tym ujawniony. DRAC jest podkomisją działającą w ramach komisji organizującej wybory lidera. W decyzji podano, że rozważono skargę, która wpłynęła w sprawie kandydata.

Skarga przeciwko Karahaliosowi wpłynęła 9 marca. Dotyczyła stwierdzeń Karahaliosa przesyłanych droga mailową, pocztą tradycyjną i za pośrednictwem mediów społecznościowych na początku tego miesiąca. Skargą zajmował się urzędnik partii, który zapoznał się z zeznaniami anonimowego autora skargi i kandydata. Urzędnik rozstrzygający kwestię wydał decyzję 17 marca, ale ta nie została upubliczniona. Wiadomo, ze Karaholios następnego dnia złożył apelację, ale nic nie wskórał.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Partia oficjalnie stwierdza, że komisja organizująca wybory lidera nie będzie więcej komentować sprawy.

Karahalios jest drugim kandydatem po Richardzie Décarie, któremu zabroniono startu w wyborach. Był też jednym z trzech kandydatów popieranych przez Campaign Life Coalition. Pozostali to Derek Sloan i Leslyn Lewis. CLC uruchomiło petycję popierającą Karaholiosa.

Karahalios napisał w mailu do swoich zwolenników, że to nie komisja organizująca wybory uniemożliwiła mu start – zrobiła to mała anonimowa grupa ludzi, która właściwie nie ma władzy. Dodał, że dyskwalifikacja była bezprawna i sprzeczna z National Council’s Leadership Election Rules. Zaapelował o składanie protestów do komisji organizującej wybory i członków krajowej rady partii.

Partia i komisja zostały skrytykowane przez kandydatów za utrzymywanie wyznaczonej wcześniej daty wyborów mimo rozwoju pandemii. Termin wyborów lidera to 27 czerwca. Aby móc głosować, trzeba zapisać się do partii konserwatywnej nie później niż 17 kwietnia.