Z własnych źródeł otrzymaliśmy informację, że pracownicy firm “istotnych” dla funkcjonowania prowincji Ontario zaczynają otrzymywać poświadczenia pracy – coś na kształt “przepustki” do okazania organom kontrolującym.

Może to stanowić zapowiedź dalszych ograniczeń możliwości przemieszczania się