Wal­ka z wiru­sem trwa — Mis­sis­sau­ga 31 mar­ca 2020

Nie­ca­łe dwie minu­ty rela­cji z poby­tu poza domem. Nie­ste­ty pomy­li­łem się papie­ru nie było, były papie­ro­we ręcz­ni­ki kuchenne…