Osoby pracujące na część etatu, pracownicy sezonowi i kontraktowi też będą się kwalifikować do wypłat zasiłków dla poszkodowanych podczas pandemii COVID-19. Premier Justin Trudeau ogłosił również zwiększenie płac osób pracujących w zawodach uznawanych za niezbędne, w tym opiekunów osób starszych.

Trudeau powiedział, że zasady przyznawania Canada Emergency Response Benefit (CERB) będą złagodzone. Rząd był ostro krytykowany po wprowadzeniu zasiłku, gdy okazało się, że do wypłat nie kwalifikuje się całkiem sporo osób, m.in. te, które pracują w niepełnym wymiarze godzin. Stąd zmiany i objęcie zasiłkami osób zarabiających mniej niż 1000 dol. miesięcznie z powodu zmniejszenia wymiaru etatu. Zasiłek ma się należeć też pracownikom sezonowym i tym, którym wygasło ostatnio prawo do wypłat z tytułu ubezpieczenia pracy.

Pierwotnie do wypłat CERB kwalifikowały się osoby, które straciły pensję na 14 kolejnych dni w pierwszym miesiącu, a w kolejnym w ogóle nie pracowały zarobkowo. Do poniedziałku wnioski o wypłaty zasiłków związanych z COVID-19 złożyło sześć milionów osób. 3,5 miliona z nich ubiega się o CERB. Pozostali złożyli wnioski m.in. o wypłaty z ubezpieczenia pracy, które przez pierwsze cztery miesiące i tak będą rozpatrywane w ramach CERB.

Jeśli chodzi o podwyżki płac, to mają dotyczyć niezbędnych pracowników, którzy zarabiają poniżej 2500 dol. miesięcznie, również pracowników zakładów opieki długoterminowej dla osób starszych. Szczegóły odnośnie kwot mają być jeszcze uzgadniane jutro między premierem Trudeau a premierami poszczególnych jurysdykcji. Z informacji prasowej biura premiera wynika, że koszty nowej tymczasowej inicjatywy mają być dzielone, tak by można było pomóc milionom pracowników najbardziej zaangażowanych w walkę z COVID-19. Wicepremier Chrystia Freeland powiedziała, że pomysł podwyżek płac dla niezbędnych pracowników był dyskutowany z premierami w zeszłym tygodniu i został przyjęty “entuzjastycznie”. Na razie ani Trudeau, ani Freeland nie zdradzili, jacy pracownicy byliby uznawani za niezbędnych.

Przemawiając sprzed Rideau Cottage Trudeau zapowiedział także pomoc dla studentów i przedsiębiorców, których nie stać na opłacenie czynszu.