Organizacja pozarządowa Médecins Sans Frontières (MSF) rozpoczęła swoją pierwszą interwencję w Kanadzie, pomagając w stworzeniu centrum rekonwalescencji dla osób bezdomnych cierpiących na COVID-19.

Obiekt będzie miał 400 łóżek i wkrótce zostanie otwarty w Toronto powiedział AFP Joseph Belliveau, dyrektor wykonawczy MSF Canada.

Będzie skierowany do osób bezdomnych z koronawirusem, ale niezbyt poważnie chorych, aby mieli miejsce na powrót do zdrowia i opiekę.

Zdaniem Belliveau bezdomni należą do najbardziej narażonych populacji na COVID-19, ponieważ wielu ma „podstawowe problemy zdrowotne” i trudno jest im utrzymać dystans społeczny w ośrodkach schronienia.

Trzydzieści osób bezdomnych uzyskało pozytywny wynik w Toronto, metropolii liczącej ok sześciu milionów ludzi, gdzie mieszka  od 8 000 do 10 000 bezdomnych.

W ramach tego projektu MSF współpracuje z Inner City Health Associates (ICHA), organizacją specjalizującą się w opiece nad bezdomnymi. MSF odgrywa rolę doradczą i pomaga zaprojektować centrum, które będzie prowadzone przez ICHA.

Ponadto MSF planuje pomóc innym szczególnie narażonym grupom w Kanadzie, w tym społecznościom tubylczym i osobom starszym.