Politycy plotą androny

W kolej­nym mini­wi­de­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor ubo­le­wa nad bra­kiem spraw­ne­go zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go w Ontario

Reklama