Politycy plotą androny

W kolejnym miniwideofelietonie Andrzej Kumor ubolewa nad brakiem sprawnego zarządzania kryzysowego w Ontario