Politycy plotą androny

840

W kolejnym miniwideofelietonie Andrzej Kumor ubolewa nad brakiem sprawnego zarządzania kryzysowego w Ontario