Witam Serdecznie!

Mam pomysł na artykuł i uważam, że może mógłby Pan go zrealizować.

Bardzo proponuję porównanie polskich zachorowań do zachorowań w Kanadzie na Covid.

Porównanie zgonów do zgonów w Kanadzie.

Polska szybciej zareagowała i zamknęła szkoły szybciej się zmobilizowała, i mimo że mamy podobną populację mają mniej zachorowań i śmierci..  Coś w tym jest !

Wydaje się, że jednak polski rząd jest bardziej proaktywny i opiekuńczy…

Wszyscy w Polsce uwielbiają Kanadę, a jednak nie widzą, że może jednak nie powinni tak narzekać.

Taki pomysł…

(…)

Od redakcji: Świetny pomysł, tylko, że nie do zrealizowania, bo nie wiadomo, nadal ile osób jest nosicielami wirusa – wiemy tylko o tym, ilu przetestowano; jaka jest wiarygodność użytych testów – używa się różnych metod i różnych producentów, i co to znaczy, że ktoś „zmarł na covid” – używa się różnych definicji.

        O wiele ciekawsze byłoby zbadanie zarażeń i śmierci w takich krajach jak Białoruś czy Szwecja. Pozdrawiam serdecznie

Andrzej Kumor

•••

Witam Panie Andrzeju,

Chcę poinformować, że Szkoła Polska przy KG RP w Toronto rozpoczęła rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Wszystkie informacje oraz potrzebne formularze znajdują się na witrynie szkolnej : http://www.toronto.orpeg.pl/content/zapisy-do-klasy-pierwszej-na-rok-szkolny-20202021

Jeśli Pan chce, proszę umieścić ogłoszenie u siebie.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam życząc sił i zdrowia.

Sylwia Krupa

Kierownik Szkoły Polskiej w Toronto

•••

        Mam nadzieję, że ktoś napisze książkę o PM Trudeau odzwierciedlającą jego destrukcyjne działania uderzające w  Kanadyjczyków,  całą  Kanadę i  uboższe kraje, gdzie forsował aborcje.

Ojciec Pierre zaczął dobijać, a Syn skończy dobijanie. A ludzie na to wszystko pozwolili.  Ma facet tupet.  Jeszcze daje pieniądze chińskim laboratorium,  żeby więcej wirusów produkowali i rozsiewali po świecie.

My w szpitalach musimy dusić się, nosić maski cały dzień wdychając dwutlenek węgla powodujący ból głowy, suchość w nosie,  a Trudeau ma to gdzieś. On tylko ‘Zamartwia się“ małą ilością ofiar koronawirusa, On przede wszystkim  skazuje  na śmierć ludzi  czekających  w trwodze na diagnostyczne  testy MRI, scan pozamykane przed koronawirusem.

Ja myślę, że Trudeau jest narcyzem, który żyje po to, żeby kontrolować i pastwić się nad innymi. Trzeba odciąć mu “wentyl powietrza’, bo co za dużo to niezdrowo.

Widziałam premiera Forda w czarnej koszulce z napisem “Conquer Covid 19” . Ależ On powinien mieć napis ‘ “How I conquered Ontarians and changed them to sheep or donkey bee bee…” . Ford  z Trudeau i innymi gadami  powinni iść do apteki i kupić co najmniej gram mózgu bo  mają wypalone wszystkie szare komórki.  Mogę nawet pokryć koszta zakupu.

Zamiast słuchać Nas Kanadyjczyków patriotów to słucha Gatesa i innych eugeników’. Wiedząc, że eugenik dąży do zmniejszenia populacji i nie dba o życie ludzi, ciągle słucha eugeników.

Ale bezmózgowce i szkodniki narodu umyślne pomijają znaczenie eugeniki czyli świadome uśmiercanie. Kilka razy tłumaczyłem Panu Fordowi,  ale widać świadomie obstaje przy swoim, że eugenika to promocja życia.

Medical Chief Mrs Tam też nie grzeszy rozumem. Ciągle słyszymy przekaz  “nie noś masek – noś maski nie noś rękawic, noś rękawice” .

Nawet 5-letnie dziecko zwróciło by jej uwagę, że  robi kompletny mętlik w głowie. I za to ma jeszcze płacone powyżej 300 . 000

Ja jej napisałam, że powinna zmienić zawód i zacząć robić na drutach kocyki dla dzieci, a nie zawiązywać supełki w ludzkich mózgach.

Wiesława Derlatka

Od redakcji: Pani Wiesławo, dlaczego tak jest?

•••

Koledzy,

Natrafiłem na wywiad (link poniżej) przeprowadzony przez Marcina Rolę ze stacji “wRealu24” z panią Anna Wojtowicz, której ojciec był budowniczym pomnika katyńskiego w Chicago, i który zginął w katastrofie Smoleńskiej. Ten wywiad jest troche długi, ale mniej więcej około godziny 1.30 pani Anna Wojtowicz mówi o stosunkach, jakie panowały, i jakie panują w Polonii amerykańskiej. Pani Anna Wojtowicz mówi też w tym wywiadzie, że premier Mateusz Morawiecki miał powiedzieć, że  glosy Polonii amerykańskiej (to jest w tym wywiadzie) to tyle co 3 duże wioski w Polsce.

Jeśli rzeczywiście Mateusz Morawiecki tak się wyraził, a myślę że tak,  to oznaczałoby zupełną zmianę stosunku aktualnego rządu do spraw Polonii tak w USA, jak i w Kanadzie. To daje dużo do myślenia. Co jest w takim razie ważne dla aktualnego rządu, jeśli chodzi o jego relacje z Polonia w Kanadzie i w USA? Czego ten rząd dzisiaj oczekuje od Polonii?

Pomijam tu bardzo istotny (wówczas kiedy PiS był w opozycji) z propagandowego punktu widzenia fakt że w kolejnych wyborach Polonia w Chicago i w Toronto głosowała w 90% za PiS. Pomijam też element wdzięczności za to że kiedy aktualni posłowie PiS i dziennikarze związani z PiS byli w opozycji i klepali przysłowiową biedę i przyjeżdżali tutaj do USA i Kanady podreperować swoje fundusze to po prostu korzystali z pomocy tych, którzy przychodzili na spotkania z nimi, czyli  z naszych datków.

Poniżej link do wywiadu:

https://www.youtube.com/watch?v=98_VJKoUx4g

Wywiad jest pod tytułem: Szokująca ocenzurowana historia rodziny z USA ws. Smoleńska! “Współmorderca naszych najbliższych”!?

Janusz Niemczyk

•••

        Poniższą wymianę korespondencji otrzymaliśmy z Wielkiej Brytanii.

J.E. Arkady Rzegocki Ambasador RP w Londynie

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze!

        W związku z wyborami prezydenckimi w Maju 2020 chciałbym zarejestrować się do głosowania, jak corocznie. Chodzą pogłoski,  że albo będzie głosowanie korespondencyjne, albo że wybory się nie odbędą, i chciałbym być zapewniony, że moje i innych prawo do oddania głosu nie będzie naruszone, bo mogłoby to spowodować unieważnienie wyniku wyborów w Polsce.

Z poważaniem

Krzysztof Jastrzembski

Sekretarz, Komitet Obrony Polski – Wielka Brytania

Szanowny Panie,

odpowiadając na poniższą korespondencję uprzejmie informuję, że obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców za granicą. Możliwe jest jedynie głosowanie w formie osobistej, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej. W chwili obecnej obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie przepisy wprowadzone w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 oraz wynikające z nich ograniczenia w praktyce uniemożliwiają przeprowadzenie głosowania w obowiązującej formie na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jednocześnie w chwili obecnej przedmiotem prac Polskiego Parlamentu jest projekt ustawy, która zmienia Kodeks wyborczy m.in. wprowadzając możliwość głosowania korespondencyjnego również za granicą. Niemniej jednak tut. urząd konsularny działając na podstawie i w granicach obowiązującego prawa w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić bardziej szczegółowych informacji, w tym szczególnie czy i na jakich zasadach głosowanie korespondencyjne będzie możliwe w Zjednoczonym Królestwie.

Z wyrazami szacunku,

Mateusz Stąsiek

Konsul Generalny

        Wielce Szanowny Panie Konsulu!

        Dziekuję uprzejmie za odpowiedź. W międzyczasie otrzymałem szczegółowe wyjaśnienie kwestii wyborów zagranicznych od Ordo Iuris, które załączam w kopii, z którego można by wnioskować, że wybory prawdopodobnie odbędą się.

Z poważaniem

Krzysztof Jastrzembski

Szanowny Panie

uniemożliwienie głosowania korespondencyjnego obywatelom Polski, którzy mieszkają zagranicą byłoby jednoznaczne z naruszeniem Konstytucji, ponieważ wybory prezydenckie muszą być powszechne co oznacza, że Państwo musi zapewnić wszystkim obywatelom posiadającym  czynne prawo wyborcze  możliwość oddania głosu.

Jednakże ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., przewiduje możliwość głosowania zagranicą. Wynika to z art. 9: „1. Czynności wójta lub komisarza wyborczego w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą wykonuje konsul. Przepis art. 14 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 8 stosuje się.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi w drodze rozporządzenia tryb:

1)     przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,

2)     odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,

3)     przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,

4)     przekazywania kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych, określi, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, w drodze rozporządzenia sposób postępowania z:

1)     kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej obwodowej komisji wyborczej,

2)     kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

3)     kopertami zwrotnymi zawierającymi nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.”

Problemem mogą być kwestie techniczne związane np. z dystrybucją kopert, ale sama ustawa nie wyklucza głosowania zagranicznego. Ustawa obecnie jest rozpatrywana przez Senat, a więc nie stanowi jeszcze obowiązującego prawa.

Z poważaniem

Beata Trochanowska

Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa

tel. 22 403 71 77