Kom­pu­te­ro­we roz­po­zna­wa­nie twarzy

W kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor opo­wia­da o inwi­gi­lo­wa­niu kolej­ki sto­ją­cej przed Wal­mar­tem i zakry­wa­niu “dzieł sztu­ki” w Mississaudze.

Reklama