John Król: Z żałobnej karty Brantford

509

W Brantford pożegnaliśmy dwóch najstarszych Weteranów i drogich Przyjaciół naszej Polonii i organizacji SPK, Pawła Lojko i Leona Dubickiego. Pogrzeby odbyły się skromnie ze względu na obecną sytuację ograniczającą udział w nich tylko do najbliższej rodziny.

Byłem ostatnim asystentem podróży kolegi Pawła na uroczystościach na Monte Cassino. Czuł się  zaszczycony, że otrzymał zaproszenie i cieszył się na spotkanie jeszcze z żyjącymi kolegami. Bardzo to przeżywał.

Paweł, wieloletni prezes Koła nr 4 w Brantford, żołnierz słynnego II Korpusu Polskiego imienia Władysława Andersa, Bohater Walk o Monte Cassino.

Na spotkaniu na Monte Cassino prosił o zachowanie pamięci o tych, którzy tam walczyli.

W dniu 9 maja 2020 zamówiliśmy Mszę świętą za spokój ich dusz w bazylice Monte Cassino i Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Kolega Pawła, Leon Dubicki lat 96, również weteran, podążył za nim na wieczną wartę 25. 04. 2020 Leon Dubicki żołnierz 9. regimentu ciężkiej artylerii,  honorowy członek SPK, członek Koła nr 4 od chwili założenia.

Rodzinom składamy wyrazy współczucia, a do Mszy święty 9 maja dołączamy nasze błagalne prośby do Boga o pokój.

Niechaj Pan świeci nad ich duszami – Spoczywajcie w pokoju wiecznym

        Zdzisław Brzóska – wiceprezes. John Król, John Styś, Ed Chrzanowski ZG SPK

podał Z. Brzóska, Fot J. Krol, na fotografii w mundurach galowych Paul Łojko z lewej i Leon Dubicki.