Czerwcowe dane z rynku pracy pokazały, że największa gospodarka świata odzyskała kolejne miliony miejsc pracy utraconych w czasie zamknięcia.

Liczba etatów w czerwcu była o 4,8 mln większa niż w maju. W maju w gospodarce USA przybyło blisko 2,7 mln etatów.

W maju i czerwcu wróciło 5,5 mln etatów, czyli raptem co trzeci utracony.

W sektorze prywatnym w czerwcu przybyło 4,767 mln etatów, a w publicznym tylko 33 tysiące. Dynamicznie rosło zatrudnienie w przemyśle (+356 tys. w czerwcu i +250 tys. w maju) oraz w budownictwie (odpowiednio o 158 tys. i 453 tys.). Ale i tak największy wkład miał sektor usług, w którym listy płac wydłużyły się o 4,263 mln pozycji. W sektorze usługowym wyróżniała się branża gastronomiczno-hotelarska, w której w czerwcu zatrudnienie wzrosło o 2,09 mln po wzroście o 1,4 mln w maju (i spadku o prawie 7,6 mln w kwietniu).

Stopa bezrobocia obniżyła się z 13,3% do 11,1%.