Nie gło­suj­my na dono­szą­cych na Polskę

W dru­giej turze wybo­rów zagło­su­ję na Andrze­ja Dudę