Kanadyjski rynek pracy zyskał w zeszłym miesiącu 419 000 miejsc pracy, głównie dlatego, że pozwolono na ponowne otwarcie większej części gospodarki, poinformował w piątek Statistics Canada.

Krajowa stopa bezrobocia wyniosła w lipcu 10,9 proc., W porównaniu z 12,3 proc. w czerwcu.

Według danych z rynków finansowych Refinitiv, liczby były nieco lepsze niż oczekiwano, ekonomiści prognozowali wzrost o 400 000 miejsc pracy w lipcu i stopę bezrobocia na poziomie 11%.

Większość przyrostów zatrudnienia w lipcu dotyczyła pracy w niepełnym wymiarze godzin, która wzrosła do 345 000 etatów, podczas gdy liczba etatów w pełnym wymiarze wzrosła o 73 000.

Urząd statystyczny twierdzi, że prawie 30 proc. osób pracujących w lipcu mniej niż 30 godzin tygodniowo wolałoby pracować w pełnym wymiarze godzin, co oznacza wzrost z 22,2 proc. odnotowanych rok wcześniej.

Sugeruje to, że pracodawcy, przynajmniej na razie,  ograniczają liczbę oferowanych godzin pracy, nawet gdy zmniejszają się ograniczenia.

Agencja twierdzi, że stopa bezrobocia wyniosłaby w lipcu 13,8 procent , gdyby w obliczeniach uwzględniono tych, którzy chcieliby pracować, ale nie są zarejestrowani jako poszukujący pracy.