Specjalna policyjna jednostka dochodzeniowa w Ontario, która prowadzi śledztwa, nadzorujące pracę policji poinformowała, że w ramach swoich dochodzeń jesienią rozpocznie zbieranie danych na temat rasy, ale tylko na zasadzie dobrowolności.

Informacje pochodzić będą od osób skarżących, które odniosły poważne obrażenia lub które przypuszczają, że doszło do napaści na tle seksualnym, lub od krewnych zmarłych.

Agencja twierdzi, że będzie również zbierać dane od funkcjonariuszy objętych dochodzeniem.

Zmiana ma obowiązywać od 1 października.

Posunięcie to zostało ogłoszone, gdy Komisja Praw Człowieka w Ontario opublikowała drugi raport, w którym stwierdzono, że czarni są w Toronto w „nieproporcjonalnie” wielkiej liczbie  aresztowani, oskarżani, a także ofiarą użycia siły przez policję.