Po 10 latach postępowania sądowego udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wypłat odszkodowań dla osób poszkodowanych podczas masowych aresztowań w czasie szczytu G20 w 2010 roku. Łączna kwota uzgodnionych odszkodowań to 16,5 miliarda dolarów. Negocjacje prowadzili przedstawiciele Toronto Police Services Board i 1100 aresztowanych.

Osoby, które zostały aresztowane, będą uprawnione do pobrania odszkodowania w kwocie od 5000 do 24 700 dol. Poza tym policja ma wydać publiczne oświadczenie w sprawie masowych zatrzymań i warunków, w jakich przetrzymywano aresztowanych. Do tego służby mają się zobowiązać do zmiany sposobu postępowania w czasie protestów.

Osoby niesłusznie aresztowane będą miały usunięte odpowiednie zapisy ze swoich historii notowań policyjnych.

Protesty odbywające się w czerwcu 2010 roku zwracały uwagę na takie problemy jak zmiany klimatu, globalizacja i ubóstwo. W większości przebiegały pokojowo, ale zdarzały się też akty umyślnego wandalizmu. Policja otaczała wtedy demonstrantów, zatrzymywała tysiące osób w danym miejscu, a potem przewoziła wiele z nich do aresztów.