Nadać sens zmar­no­wa­ne­mu życiu

Zabój­ca Karo­li­ny Csiul­lo nie został zwol­nio­ny za kau­cją, czy kara powin­na zmar­no­wać mu życie zasta­na­wia się Andrzej Kumor