Jak podała Rzeczpospolita, posłowie PiS poparli projekt ustawy zakazujący znieważania homoseksualistów. Ma grozić za to do pięciu lat więzienia.

Komisja ds. Petycji należy do najmniejszych w Sejmie. Liczy 16 posłów, z czego połowę z PiS. Rozpatruje pisma, które trafiają do parlamentu w formie petycji, a na podstawie niektórych wnosi projekty ustaw. O wniesieniu jednego z nich zdecydowała 23 września. A jego treść może zaskakiwać.

Projekt ustawy przewiduje  zmianę w art. 257 kodeksu karnego, który obecnie zakazuje publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości. Grozi za to do trzech lat więzienia, a po proponowanej przez komisję zmianie sankcja wzrosłaby do pięciu lat. Do treści artykułu zostałyby zaś dopisane nowe przesłanki: płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciowa i orientacja seksualna.

Jeden z członków komisji z PiS, proszący RZ o zachowanie anonimowości, mówi jednak, że poparcie mogło być efektem zamieszania.  O przypadkowym poparciu może też świadczyć to, że  PiS blokuje w Sejmie dwa podobne projekty, złożone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę.

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy mówi, że jeśli PiS zdecyduje się na dalsze prace w Sejmie, pomoże mu w dążeniu do zmiany. – Podobne dwa projekty złożyłam w ubiegłej kadencji i zostały odrzucone – przypomina.