Mieszkańcy domów opieki mają zagwarantowane średnio 2,75 godziny opieki bezpośredniej na dobę. Związki zawodowe i organizacje broniące pacjentów od dawna domagały się, by ustalić minimum na poziomie czterech godzin na dobę.

Rząd Ontario obiecuje wprowadzenie nowego, właśnie czterogodzinnego standardu. Anonimowe źródło rządowe podało, że cel ma być osiągnięty do roku 2024-2025. Szczegóły zmian mamy poznać podczas ogłaszania nowego budżetu. Poprawa opieki będzie się z pewnością wiązać z koniecznością zatrudnienia dziesiątek tysięcy dodatkowych opiekunów wspierających i pielęgniarek.

Od początku pandemii COVID-19 w domach opieki zmarło ponad 2010 pacjentów.

Na początku października prowincyjna komisja ds. opieki długoterminowej w czasie pandemii COVID-19 orzekła, że Ontario musi zwiększyć wydatki na opiekę i to nie doraźnie, ale na stałe. Pozwoli to na zatrudnianie większej liczby personelu. Komisja zajmuje się badaniem przypadków rozprzestrzeniania się koronawirusa w ośrodkach opiekuńczych.