W Mis­sis­sau­dze nad rze­ką Cre­dit. W życiu trze­ba sobie jakoś radzić… Wra­ca­my do podstaw…