Niektórzy wracali dopiero w 70. latach – kolejna rocznica deportacji

Wywożenie Polaków “na Sybir” do gułagów sowieckich nie skończyło się wraz z II wojną światową, również powroty z “Nieludzkiej ziemi” trwały jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Janusz Niemczyk opowiada o historiach zasłyszanych w Polsce. w lutym obchodzimy kolejną rocznicę rozpoczęcia przez władze sowieckie wywózek Polaków na wschód ZSRS.