Wybory w grupie 17. ZPwK w Delhi

        W dniu 7 marca 2021 w Delhi w hali własnej podsumowano dorobek minionej kadencji i przeprowadzono wybory zarządu na 21/22. rok.

        Sprawozdanie z całości przestawiła prezeska Elżbieta Gazda dziękując wszystkim za zaangażowanie i udział w utrzymaniu organizacji. Z finansami obecnie nie jest źle i jak się epidemia nie przedłuży to jesteśmy samowystarczalni i swój wolny czas i patriotyzm ofiarujemy dla Polonii w delicji i całego Związku Polaków.

        Miłą uroczystością była przysięga sześciu nowych członków; Wanda Pyzowski, Krystyna Litwin , Stefi Lach, Wanda Dub, Ela Kostrz i Liza Wilson.

        Przyjęto trzy nowe aplikacje na członka ZPwK. Zarząd i Prezeska otrzymali duże brawa i z podziękowaniem i nadzieją na dalszą działalność. Następne zebranie połączony ze święconka ustalona na 11 kwietnia. Z wypowiedzi członków wynika, że grupa ma nadal trwać w tradycji i rozwijać się wśród swojego regionu, utrzymując dotychczasowy status. Fot: KL