Piękna pogoda i tłumy wiernych odwiedzających z koszykami polskie parafie, pielęgnujmy naszą wiarę i  polskie tradycje, przekazujmy drugiemu i trzeciemu pokoleniu, żeby miało siłę Ducha.