Na Białorusi aresztowano polskich działaczy. Polska mniejszość stała się obiektem politycznego odwetu Mińska. O sytuacji na Białorusi rozmawiamy z konsulem w Toronto, który w pierwszej dekadzie XXI w. w ramach swych obowiązków w administracji województwa dolnośląskiego i rady miasta Wrocławia utrzymywał bliskie stosunki z Białorusią, i tamtejszą mniejszością polską.