Za Lifesite News- Diecezja Hamilton, na czele której stoi biskup Douglas Crosby, nie tylko poparła decyzję lokalnego kuratorium, aby w szkołach katolickich   wywieszano flagi dumy gejowskiej , ale także zabroniła lokalnym księżom sprzeciwianie się temu  z ambony.

Halton Catholic District School Board (HCDSB) w diecezji Hamilton zagłosuje 20 kwietnia nad wnioskiem o wywieszenie w czerwcu tęczowej flagi homoseksualnej  we wszystkich szkołach podległych kuratorium, poinformowała LifeSiteNews w zeszłym tygodniu.

W ramach przygotowań do wieczornego spotkania we wtorek, o. Cornelius O’Mahony, wikariusz biskupi ds. edukacji w diecezji Hamilton, przedstawił dokument przygotowany na jego prośbę przez Tamarę Nugent i Yvonne Runstedler, który zaleca wywieszanie flagi.

W dokumencie zatytułowanym „ Słuchać, rozumieć i proponować: tęczowa flaga i szkoły katolickie ” broni flagę jako reprezentującą „różnorodnych ludzi, którzy wspólnie tworzą coś pięknego (tęczę)”.

Dokument przedstawia następnie uzasadnienie.

„Badania wykazały, że integracyjna kultura i klimat w szkole są ważne dla wszystkich uczniów, aby osiągnąć sukces i dobre samopoczucie. Dowody wskazują, że jest to szczególnie ważne dla uczniów, którzy są członkami społeczności LGBTQ + lub identyfikują się jako członkowie ”- czytamy.

Dokument opowiada się za podniesieniem flagi  nawiązując do wcześniejszej akceptacji „grup wsparcia studentów Gay Straight Alliance” w szkołach katolickich. „Ustanowienie GSA jest wspierane empirycznie, aby przyczynić się do tworzenia bardziej pozytywnego środowiska szkolnego, które jest bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym miejscem do nauki” – stwierdza dokument.

Dokument kończy się stanowczym wezwaniem do wywieszenia flagi, która, jak przyznali autorzy, jest „silnie związana ze społecznością LGBTQ +”, a jednocześnie jest „reprezentacją zmiany społecznej”.

„Powiew tęczowej flagi lub flagi postępu oznacza, że ​​nasze szkoły są bezpieczną przestrzenią dla wszystkich” – głosi dokument.

Liderzy organizacji prorodzinnych w Ontario ostrzegli, że wywieszanie tęczowej flagi w szkołach katolickich oznacza „zdradę” wszystkiego, na czym zasadza się katolickie nauczanie.

„Tęczowa flaga gejów jest politycznym symbolem, który celebruje grzech seksualny i odrzuca prawo Boże” – powiedział LifeSiteNews w niedawnym wywiadzie Jack Fonseca z kanadyjskiej organizacji na rzecz życia i rodziny Campaign Life Coalition. „Działacze gejowscy i szersze społeczeństwo rozumieją, że sodomia jest moralnie akceptowalna, że ​​homoseksualne„ małżeństwo ”jest prawem, a chrześcijanie, którzy podtrzymują biblijne nauczanie o homoseksualizmie, powinni być zakrzykiwani i usuwani ze społeczeństwa”.

„Ta flaga jest również znakiem podboju Kościoła katolickiego, w taki sam sposób, w jaki najeźdźca umieszcza swoją flagę na podbitym terytorium, aby zapewnić sobie panowanie nad ziemią i podporządkowanie mieszkańców swojej woli” – dodał.

Kościół katolicki, opierając się na Biblii i tradycji, naucza, że ​​zachowanie homoseksualne jest „wewnętrznie nieuporządkowane” i jest grzechem ciężkim. Święty Paweł w jednym ze swoich listów ostrzega Koryntian, że „homoseksualiści” wraz z innymi, takimi jak „bałwochwalcy” i „cudzołożnicy”, „nie odziedziczą królestwa Bożego”. Nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu i innych kwestii moralności seksualnej wywodzi się ściśle z miejsca miłości, w którym Kościół pragnie, aby mężczyźni i kobiety żyli zgodnie z Bogiem, co prowadzi do rozkwitu człowieka, a ostatecznie do nieba.

Tęcza była pierwotnie religijnym symbolem przymierza Boga z człowiekiem, którego Bóg użył, aby przekazać Noemu (Rdz 9: 13-17), że nigdy więcej nie zniszczy świata przez potop. Aktywiści LGBT dokooptowali tęczę pod koniec lat 70. XX wieku, tworząc flagę, na której różne kolory są często interpretowane jako oznaczające seksualną „różnorodność”. Podczas gdy naturalnie występująca tęcza ma siedem kolorów, flaga LGBT ma tylko sześć, liczbę, która jest biblijnie związana z grzechem, niedoskonałością, a nawet szatanem.

Diecezja Hamilton  broni wniosku o wywieszenie flagi w szkołach katolickich, jednocześnie zabrania księżom w diecezji wypowiadania się w tej sprawie.

16 kwietnia memorandum do wszystkich księży w Halton skierował prałat Murray Kroetsch, kanclerz diecezji Hamilton, ostrzega księży, że nie mogą udostępniać petycji za czy przeciw decyzji i że nie mogą komentować tej sprawy w homilii lub ogłoszeniach.

“Należy pamiętać, że jest to wniosek sprawa przed Radą Szkoły Katolickiej finansowaną ze środków publicznych ”, stwierdza okólnik.

„Zwracamy uwagę, że w parafiach diecezji nie wolno promować ani udostępniać żadnych petycji, ani za wnioskiem, ani przeciwko niemu ”- dodaje.

„Co więcej, wniosek złożony do Rady Szkoły nie może być komentowany w homilii ani w zapowiedziach na niedzielnych Mszach św.” – konkluduje.

Memorandum diecezji nie powstrzymało przynajmniej jednego księdza w diecezji od zakomunikowania Radzie Katolickiej Halton swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec wniosku, uzasadniając to tym, że wywieszanie flagi  „jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego”.

„Misją Kościoła jest ewangelizacja świata przez odwrócenie całej ludzkości od grzesznych dróg i prowadzenie ich na drogę życia, którą Bóg zaproponował w osobie jedynego Zbawiciela świata, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Św.Paweł dobrze to zrozumiał, pisząc do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie, stolicy pogańskiego świata: “ Nie upodabniajcie się do tego świata, ale ulegajcie przemianie przez odnowienie umysłu, abyście mogli udowodnić, jaka jest wola Boga jest to, co jest dobre, przyjemne i doskonałe ”. (Rz 12,2) ”- napisał kapłan.

„Dlatego nie mamy dostosowywać Ewangelii do światowego sposobu myślenia, ale zmieniać świat, dostosowując nasze drogi do dróg Bożych. W związku z tym nie możemy z czystym sumieniem wywieszać flagi Pychy, która reprezentuje grzeszny sposób życia ”- dodał.

Ksiądz napisał w swoim liście, że jeśli zarząd zagłosuje za wywieszeniem flagi, „stanie się to skandalem dla świata i zasłuży na potępienie Jezusa”.

„Podnosząc flagę homoseksualnąw naszych szkołach, zdradzilibyśmy naszego Pana, zniekształciliby Jego nauki i nie zdołalibyśmy wezwać świata do nawrócenia” – stwierdził.

Ksiądz uważa, że zamiast wywieszać flagę, kuratorium powinno „promować w naszych katolickich szkołach i radach szkolnych wizerunek Najświętszego Serca Jezusowego”.

„Bóg kocha każdego człowieka, Serce Jezusa obejmuje wszystko, nikt nie jest wykluczony z Jego miłości. W tym samym czasie Jego Serce jest zranione naszymi grzechami. Cierpi z powodu naszego grzesznego stylu życia i wzywa nas do nawrócenia. Kiedy odpowiadamy na jego wezwanie, pokutujemy i zmieniamy nasze postępowanie, wtedy jesteśmy w stanie spełniać wolę Bożą ”.