Białoruska prokuratura  wzywa młodzież szkolną na przesłuchania w ramach sprawy karnej, prowadzonej przeciwko liderom Związku Polaków na Białorusi czytamy na portalu znadniemna.pl

Wiadomo już, o co najmniej dwóch odbytych przesłuchaniach uczniów „Batorówki” w Komitecie Śledczym. Odbyły się one w minione czwartek i piątek.

Z naszych informacji wynika, że funkcjonariuszy interesowało m.in.: jak wygląda proces nauczania w prowadzonej przez ZPB szkole społecznej, czy uczniowie brali udział w objazdach polskich miejsc pamięci narodowej w ramach zajęć z historii i tak dalej. – Przepytywano uczniów z szerokiego spektrum tematycznego, pytano również o sprawy, o których nie mają pojęcia. I to wszystko odbywa się w ramach sprawy karnej o rzekome „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym” oraz „rehabilitację nazizmu”, w związku, z czym już od dwóch miesięcy przebywają w więzieniu członkowie Zarządu Głównego ZPB – mówi nam przedstawiciel „Batorówki”, proszący o nieujawnienie imienia i nazwiska.

Na najbliższe dni wezwania na przesłuchania otrzymało, co najmniej sześcioro kolejnych uczniów klas 11 i 10 Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie. Niektórzy z nich dopiero ukończyli 16 rok życia i podczas przesłuchań mogą być manipulowani przez śledczych, którzy posunęli się do nękania dzieci, żeby zdobyć zeznania, obciążające. Masowe wzywanie na przesłuchania uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych może być także formą zastraszania młodzieży polskiej Grodna, planującej w tym roku zdawać egzaminy wstępne na studia w Polsce.

Przypominamy, że w więzieniu nr 8 w Żodzinie (50 kilometrów na wschód od Mińska) przebywają pod fałszywym zarzutem „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” oraz „rehabilitacji nazizmu”: prezes PB Andżelika Borys, prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska, członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut oraz prezes Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia Anna Paniszewa.

za znadniemna.pl