Pomimo zakażenia ponad 150 milionów ludzi na całym świecie, ponowne zakażenia SARS-CoV-2 są rzadkością. Ryzyko drugiej infekcji w populacji, która wyzdrowiała z COVID-19, ma kluczowe znaczenie dla poprawy zarządzania kwarantanną i optymalizacji trwającej kampanii szczepień. Odnotowano odsetek ponownych zakażeń wśród pracowników służby zdrowia, ale odsetek ponownych zakażeń w populacji ogólnej jest mniej wyraźny. Zbadano więc częstość występowania pierwotnego zakażenia i reinfekcji SARS-CoV-2 u osób, które podczas pierwszej fali pandemii we Włoszech (luty-lipiec 2020 r.) przeszły badanie PCR.

W okresie obserwacji potwierdzono tylko 5 ponownych zakażeń wśród 1579 pacjentów, którzy już wcześniej byli zakażeni. Średni odstęp czasu między pierwotnym zakażeniem a ponownym był dłuższy niż 230 dni.

Wyniki badania sugerują, że ponowne zakażenia są rzadkimi zdarzeniami, a pacjenci, którzy wyzdrowieli z COVID-19, mają mniejsze ryzyko ponownej infekcji. Wydaje się, że naturalna odporność na SARS-CoV-2 zapewnia efekt ochronny przez co najmniej rok, co jest zgodne z ochroną opisywaną w ostatnich badaniach nad szczepionkami. Jednak obserwacja zakończyła się, zanim nowe warianty SARS-CoV-2 zaczęły się rozprzestrzeniać i nie wiadomo, jak dobrze naturalna odporność na pierwotną postać wirusa będzie chronić przed wariantami.
za medexpress