o. Ludwik Stryczek OMI polski misjonarz z Kamerunu

Z informacji na stronach parafii św. Kazimierza w Toronto

o. Ludwik Stryczek OMI
Urodził się 3 sierpnia 1958 w Łące w rodzinie chłopskiej Józefa i Łucji z d. Chmiel. W latach 1965-1973 uczęszczał do szkoły podstawowej w Łące. Po jej ukończeniu uczył się zawodu elektryka w ZSZ w Pszczynie. W 1974 roku po śmierci wuja przeniósł się do Wisły Wielkiej, gdzie przez pięć lat pomagał owdowiałej ciotce w gospodarstwie. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej uczęszczał do LO dla Pracujących w Pszczynie, które ukończył maturą w 1979 roku. W tym samym roku, 1 września wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po rocznym nowicjacie na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich przez 6 lat studiował w Wyższym Seminarium Ojców Oblatów w Obrze. W czasie studiów 8 sierpnia 1984 złożył śluby wieczyste. 14 czerwca 1986 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Napierały. Po święceniach został skierowany do oblackiej parafii w Iławie jako wikary i ekonom domu. Po roku przeniesiony został do Sanktuarium Maryjnego w Kodniu n/Bugiem jako ekonom. W grudniu 1989 roku wyjechał do Francji celem przygotowania się do pracy na misjach. 15 sierpnia 1990 przybył do Kamerunu. Pierwszą placówką misyjną było Guider, gdzie pracował przez 1,5 roku. Po tym okresie podjął obowiązki misjonarza w południowo-wschodniej części Kamerunu wśród Pigmejów. Po pięciu miesiącach przybył na północ Kamerunu do misji w wiosce Bidzar. Potem pracował na misji w mieście Tchollire w diecezji Garoua. Od 2017 został wysłany aby tworzyć nowo utworzoną misję Padarmę w diecezji Garoua w Północnym Kamerunie. 1go stycznia 2020 w Figuil obchodzone było 50 lecie pobytu polskich Oblatów w Kamerunie.
Do Kanady przyleciał 20 lutego na 7 tygodni. Cel jego wizyty w Kanadzie, to podziękować Ojcu Januszowi Błażejkowi OMI i wszystkim Przyjaciołom misji, za pomoc w budowaniu studni, kościoła i misji w Padarme.

Bóg Zapłać za wszelka modlitwę i pomoc na dzieło polskich misji oblackich w Kamerunie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Tymczasowo, ze względu na ograniczenia podróży związane z epidemią COVID-19, będzie pracował w parafii św. Kazimierza.