Canada Day – polsko/kanadyjskie braterstwo broni

W dniu 1 lipca w Owen Sound odbyły się uroczystości dla uczczenia 80 rocznicy powstania obozu szkoleniowego dla polskich żołnierzy w Kanadzie z czasów II wojny światowej (Camp Kościuszko). Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie oraz pod pomnikiem nieznanego żołnierza w Owen Sound. W wydarzeniu wzięli udział burmistrz miasta Owen Sound, attache obrony ambasady RP w Ottawie , konsul generalny RP w Toronto oraz działacze polonijni i ludność Owen Sound w tym Paula Niall – historyk, działaczka kanadyjska na rzecz upamiętnienia Polaków w Owen Sound i Herbert Niepalla – działacz polonijny Oprawę zapewnił klub motocyklistów – White Eagles Riding Club z Mississaugi. Attache obrony wręczył medale wybite dla uczcenia 20 rocznicy Polski w NATO. Władzom miasta, p. Niall oraz klubowi motocyklowemu.