Paweł Krzysz­kow­ski pol­ski kowal z St.Catharines — mate­riał z 2019 roku

Paweł Krzysz­kow­ski jest Pola­kiem uro­dzo­nym w Toron­to, miesz­ka­ją­cym w St.Catharines. Jako kowal spe­cja­li­zu­je się w ręcz­nym wyko­ny­wa­niu sie­kier i toporów