Watykan wprowadza paszport szczepionkowy, który wykluczy osoby nieszczepione i wymusza zinstytucjonalizowany przymus i dyskryminację z naruszeniem Kodeksu Norymberskiego , włoskiej konstytucji i niedawnej rezolucji Rady Europy .

Papież Franciszek pobrał swoją tak zwaną Zieloną Przepustkę i rozszerzył nałożenie drakońskiego włoskiego dyktatu na suwerenne terytorium Watykanu, donosi Rai News , zaś kilku proboszczów we Włoszech wywołało oburzenie, zakazując nieszczepionym parafianom udziału we Mszy św.

Podczas gdy Muzea Watykańskie zaczęły egzekwować Zieloną Przepustkę w piątek, Stolica Apostolska planuje wprowadzić ją włącznie z wydarzeniami niereligijnymi. Audiencja generalna Franciszka może być pierwszym zgromadzeniem, podczas którego w środę przestrzegany będzie ten wymóg.

Rozszerzenie zakazu uczestniczenia we Mszy św. byłoby sprzeczne z prawem kanonicznym i dekretem Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary (CDF) z 2020 r. stwierdzającym, że „szczepienie nie jest z reguły obowiązkiem moralnym i dlatego musi być dobrowolne.”

Tymczasem już zakomunikowano, że katolicy pragnący we wrześniu uczestniczyć w celebracjach eucharystycznych Franciszka w Budapeszcie i na Słowacji  będą musieli okazać dowód podwójnego szczepienia.

Wszystko to  potęguje przeświadczenie, że papież, który tak często głosił solidarność z mniejszościami i ludźmi dyskryminowanymi, tym razem staje po stronie globalistycznej elity wyrzucając z własnej owczarni, tych, którzy starają się być posłuszni własnemu sumieniu.
Tymczasem kilku księży nałożyło już arbitralne ograniczenia zabraniające nieszczepionym wiernym udziału we Mszy św. Ojciec Paolo Busto, proboszcz parafii San Paolo w Casale Monferrato i dyrektor dwóch czasopism diecezjalnych, został zmuszony do usunięcia napisu, który umieścił na drzwiach kościoła: „Kto nie jest zaszczepiony, stanowi poważne niebezpieczeństwo. Nie jest  mile widziany w tym kościele”

 

W Belmonte del Sannio proboszcz parafii ks. Francesco Martino poinformował wiernych: „Kto nie ma szczepionki, nie przebywa w kościele”.

Ksiądz Pasquale Giordano, proboszcz kościoła Mater Ecclesiae w Bernaldzie, Matera, ostrzegł parafian na swojej stronie na Facebooku, aby „powstrzymywali się od przychodzenia do kościoła, jeśli nie mają zamiaru zaszczepić się lub wykonać testu”.

„Chrześcijańską miłością jest ochrona zdrowia własnego i innych” – dodał, wyjaśniając później, że jego działanie miało na celu ochronę „ludzi szczególnie narażonych”.

Permanent Observatory for Constitutional Legality wydało tymczasem 25-stronicowy dokument ostrzeżenie, że wprowadzenie paszportu VAX „godzi w samą naturę i istotę demokracji.”

Paszporty Vax „nie dają naukowej gwarancji, że dana osoba nie zaraża”, ponieważ „szczepionka jest wciąż w fazie eksperymentalnej”, argumentują prawnicy. „Ci, którzy zdecydują się nie szczepić, dokonują uzasadnionego wyboru” i „ich odmowa musi być chroniona, a nie tratowana w oparach apokaliptycznego moralizmu”.

 

za Church Militant