Ponieważ według władz prowincji Ontario stoi w obliczu czwartej fali wirusa COVID-19 wywołanej przez mutację delta, rząd prowincji wydał wytyczne dotyczące testowania i samoizolacji osób, które mogą być narażone na wirusa – tym razem jednak przy zachowaniu segregacji sanitarnej – w zależności od statusu szczepień.

Tutaj cały dokument

Chociaż nowe zasady są dość złożone, zawierają jeden podstawowy element: zaszczepieni mieszkańcy Ontario będą podlegać mniejszym ograniczeniom i łagodniejszym wymogom izolacji w porównaniu z osobami nieszczepionymi.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zasady dla osób zaszczepionych

Prowincja twierdzi, że mieszkańcy Ontario, którzy są zaszczepieni, bezobjawowi i narażeni na potwierdzony przypadek są „prawdopodobnie” (w zależności od ich konkretnej jednostki zdrowia publicznego) nie muszą się izolować, ale powinni przejść testy. Osoby te powinny również przez 10 dni samodzielnie monitorować wszelkie objawy, a także stosować środki zdrowia publicznego, takie jak noszenie masek poza domem.

Osoby z tej kategorii są również poinstruowane, aby izolować się i poddawać testom, jeśli wystąpią objawy. Członkowie ich gospodarstwa domowego nie muszą się izolować.

Jeśli zaszczepiona osoba zostanie narażona na potwierdzony przypadek i wystąpią objawy, jest instruowana, aby odizolowała się i natychmiast poddała się badaniom. Jeśli ten test wypadnie pozytywnie, musi izolować się przez 10 dni . Jeśli test jest negatywny, mogą przestać samoizolować się, gdy objawy ustąpią przez co najmniej jeden dzień lub dwa dni w przypadku objawów żołądkowo-jelitowych.

W tej kategorii członkowie tego samego gospodarstwa domowego nie muszą izolować się, jeśli zostali zaszczepieni. Jeśli nie mają szczepionek, musieliby się izolować, dopóki narażona osoba nie uzyska negatywnego wyniku testu.


Zasady dla osób nieszczepionych

W przypadku osób, które nie są zaszczepione i mają styczność z potwierdzonym przypadkiem, obowiązują inne zasady.

W takiej sytuacji osoba niezaszczepiona musi izolować się przez 10 dni i natychmiast poddać się badaniom. Jeśli wynik testu jest negatywny, zaleca się przeprowadzenie drugiego testu w siódmym dniu tego okresu samoizolacji lub później. Prowincja twierdzi, że osoba należąca do tej kategorii musi izolować się przez ten okres po ostatniej ekspozycji, nawet jeśli wynik testu jest negatywny.

Jeśli osoba, która została narażona, nie ma żadnych objawów, w pełni zaszczepieni domownicy nie muszą się izolować. Ale jeśli nie są zaszczepieni, powinni pozostać w domu, z wyjątkiem „podstawowych czynności”, takich jak praca lub szkoła w okresie izolacji osoby narażonej.


A co ze szkołami?
Prowincja wydała również szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak lokalne jednostki zdrowia publicznego powinny podchodzić do potwierdzonych przypadków i epidemii w szkołach.

W tym celu zdefiniował epidemię w szkole lub placówce opieki nad dziećmi jako dwa lub więcej potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19 u uczniów, personelu lub innych odwiedzających, przy czym co najmniej jeden przypadek może być powiązany ze szkołą lub placówką, w tym  takich jak autobus.

Jednak jednostki zdrowia publicznego mogą zamknąć szkoły, jeśli okoliczności  wymagają takiego posunięcia.

Jeśli chodzi o to, jak szkoły powinny postępować z osobami z objawami i ich kontaktami, zależy to od tego, w jaki sposób dana osoba mogła być narażona oraz od statusu szczepień ich ewentualnych kontaktów.

Uczniowie i pracownicy, którzy mają objawy COVID-19, powinni zostać przetestowani i odizolowani w oczekiwaniu na wyniki, powiedziała prowincja.

O ile dana osoba nie zostanie uznana za prawdopodobny przypadek lub testy są pozytywne, „ogólnie nie zaleca się zwolnienia i izolowania bezobjawowych kontaktów w szkole”.

Jeśli u osoby z objawami wynik testu jest negatywny lub jej choroba zostanie zdiagnozowana jako coś innego niż COVID-19, może wrócić do szkoły po ustąpieniu objawów przez co najmniej 24 godziny. Jeśli jednak mają objawy żołądkowo-jelitowe, powinni odczekać co najmniej 48 godzin przed powrotem .