Rząd federalny podał, że w czerwcu deficyt budżetowy wynosił 12,7 miliarda dolarów. Dla porównania w czerwcu 2020 w federalnej kasie brakowało 33,6 miliarda. W 2021 roku jest nieco lepiej, jako że Ottawa nie wydaje tak dużych sum na walkę z pandemią oraz zwiększyły się dochody państwa.

Wydatki programowe wyniosły w czerwcu bieżącego roku 39,1 mld dol., a rok wcześniej – 51,3 mld. Dochód wzrósł z kolei do 29,6 mld. W czerwcu 2020 wynosił 19,9 mld. Jednocześnie wzrosły opłaty związane z obsługa długu publicznego – od kwoty 1,3 mld w roku 2020 do 1,9 mld obecnie.

Łączny deficyt budżetowy za okres od kwietnia do czerwca 2021, osiągnął 36,5 mld dolarów. W tym samym okresie rok wcześniej wynosił 12,4 miliarda.