Kanadyjska mennica pokazała nowy wzór okolicznościowej monety jednodolarowej upamiętniającej 50-lecie uchwalenia ustawy, która zapoczątkowała dekryminalizację homoseksualizmu w Kanadzie.

Moneta została zaprezentowana w Toronto. Historycy i obrońcy praw LGBTQ2 zauważają, że postęp wcale nie był tak ewidentny i nie należy przeceniać udziału rządu federalnego. Historyk z York University, Tom Hooper, zauważa, że osoby innej orientacji seksualnej były karane jeszcze długo po uchwaleniu ustawy w 1969 roku, a dyskryminacja trwa do dzisiaj. Hooper przypomina też, że mennica nie przeprowadziła żadnych konsultacji z osobami, które znają się na historii. Z drugiej strony żadna akcja edukacyjna nie będzie mieć takiego oddźwięku jak trzy miliony monet wprowadzonych do obiegu. W ten sposób nowa jednodolarówka przyczyni się chociaż do rozpoczęcia publicznej dyskusji o historii LGBTQ.