41. rocznica strajków z 1980 r. i powstania Solidarności

Droga Polski do solidarności i potem droga do wolności była długa. Powstanie Solidarności to wielki wysiłek tych, którzy walczyli na różnych barykadach. Iskrą były strajki robotnicze w 1976 r. i to co po nich nastąpiło – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości upamiętniających 41. rocznicę strajków z 1980 r. i powstania Solidarności. Podczas obchodów wręczone zostały także stypendia NSZZ „Solidarność” dla uzdolnionej młodzieży.

Wydarzenia sierpniowe – triumf wolności i solidarności społeczeństwa
– Droga do niepodległości znaczona była bardzo trudnym czasem, ale my dzisiaj wiemy, że te 21 postulatów zostało wyryte nie w kamieniu, ale w naszych sercach. To postulaty ponadczasowe, które doprowadziły Polskę do niepodległości – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

41 lat temu podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe, zawarte między komitetami strajkowymi a władzami PRL. Wydarzenia sierpnia 1980 roku to jeden z przełomowych momentów w historii naszej Ojczyzny. Były triumfem wolności i solidarności naszego społeczeństwa.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Dbałość o słabszych, miejsca pracy, rodziny, środowisko naturalne jest solidarnością
– Ideały Solidarności były i są ponadczasowe, bo to właśnie z ideałów Solidarności wynika to, że dziś wiemy, że stawianie wobec siebie dobra osobistego i wspólnego to fałszywa alternatywa. Dobro wspólne i jednostki są ze sobą bardzo bezpośrednio splecione – podkreślił szef rządu. – Tamte dni i porozumienie dla wielu wydawało się naiwne, ale oddawało i oddaje coś więcej – wielką wartość porozumienia, której nośnikiem jest Solidarność i ideały, które wraz z Solidarnością pielęgnujemy – dodał.

Premier w swoim wystąpieniu podkreślił również, że dbałość o słabszych, o miejsca pracy, rodziny, środowisko naturalne jest solidarnością. Zaznaczył, że w obliczu trudnych okoliczności które dzieją się wokół nas musimy być działać razem.

Stypendia NSZZ „Solidarność” – XIX edycja
Podczas uroczystości z okazji obchodów 41. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, po raz kolejny zostały wręczone stypendia NSZZ „Solidarność”.

Stypendia mają pomóc w rozwijaniu talentów dzieci, a także w kontynuacji nauki w wybranych szkołach. Główne kryteria otrzymania wyróżnienia to:

wykazane uzdolnienia i osiągnięcia (np. sportowe, muzyczne, naukowe),
bardzo dobra średnia ocen i równie wysoka ocena z zachowania,
sytuacja finansowa rodziny,
rekomendacja wychowawcy klasy i stowarzyszeń.
Łącznie w XIX edycjach przyznano 712 stypendiów, w tym roku wyróżniono 23 osoby.

Wpłat środków finansowych na Fundusz, który gwarantuje dzieciom stypendia dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy, instytucje, osoby prywatne. Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego.