O kondycji polskiego narodu oraz możliwościach poprawy położenia Polski
ze Stanisławem Michalkiewiczem rozmawia Andrzej Kumor