Konferencja Katolickich Biskupów Kanadyjskich przygotowała jednostronicowe przeprosiny skierowane do ludności rdzennej. Biskupi uzgodnili treść dokumentu, w którym piszą, że wraz ze wszystkimi instytucjami Kościoła zaangażowanymi w prowadzenie szkół rezydenckich, wyrażają najszczerszy żal i przepraszają w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości i niedopowiedzeń.

“Przyznajemy, że niektórzy członkowie społeczności katolickiej dopuszczali się poważnych nadużyć fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych, duchowych, kulturowych i seksualnych. Jednocześnie ze smutkiem przyznajemy, że tamte przeszłe wydarzenia, cierpienie i wyzwania, przed którymi stoi ludność rdzenna, rzucają się cieniem na dzień dzisiejszy”.

Biskupi dalej obiecują przekazanie dokumentów, które mogą pomóc w upamiętnieniu uczniów pochowanych w nieoznakowanych grobach. Piszą też o staraniach podejmowanych w celu zorganizowania wizyty Papieża w Kanadzie, a także zbieraniu funduszy na finansowanie inicjatyw rekomendowanych przez ludność rdzenną. Ponad 10 lat temu Kościół został zobowiązany w ramach Indian Residential Schools Settlement Agreement przez komisję ds. prawdy i pojednania do stworzenia 25-milionowego funduszu. Udało się zebrać jedną szóstą tej kwoty.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ostatnie przeprosiny biskupów nie wypełniają jednak wszystkich żądań komisji, która domagała się przeprosin od Papieża na kanadyjskiej ziemi.

W połowie grudnia planowana jest wizyta w Rzymie liderów ludności rdzennej, starszyzny, młodzieży i osób, które przeszły przez szkoły rezydenckie. Spotkania mają trwać cztery dni i mogą ostatecznie zainicjować papieskie przeprosiny. Assembly of First Nations National podkreśla, że Papież powinien osobiście przylecieć do Kanady.

Przez ponad wiek przez system szkół rezydenckich przeszło 150 000 dzieci wywodzących się z ludności rdzennej. Większość szkół prowadziły Kościoły katolickie i anglikańskie.