Bank Światowy (BŚ) podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2021 r. z 3,8 do 4,5 proc., a na 2022 r. z 4,5 do 4,7 proc.

Bank obniżył też swoją prognozę PKB dla Polski na 2023 r. o 0,5 pkt proc. do 3,3 proc.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Autorzy raportu napisali, że inflacja CPI w Polsce spadnie z obecnych 4,2 proc. do 3,6 proc. w 2022 r. i 3,1 proc. w roku następnym.

Raport plasuje Polskę jako jedną z najbardziej odpornych gospodarek UE, ze wzrostem gospodarczym i redukcją ubóstwa dodatkowo wspieranym przez silny sektor finansowy i efektywne wykorzystanie funduszy UE na inwestycje.

„Dobrze zdywersyfikowana polska gospodarka okazała się jedną z najbardziej odpornych w UE, ze spadkiem PKB o 2,7 proc. w 2020 r., pierwszym spadkiem produkcji od 1991 r. Solidne ramy makroekonomiczne, efektywna absorpcja funduszy inwestycyjnych UE, zdrowy sektor finansowy i lepszy dostęp do kredytów długoterminowych wspierały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu i ograniczanie ubóstwa” – czytamy w raporcie.