Adam Kar­czew­ski jak dbać o drzewa

Leśnik i znaw­ca drzew Adam Kar­czew­ski opo­wia­da o swo­jej pasji