W piątek rząd Ontario ogłosił, że przeznaczy 72 miliony dolarów przez dwa lata na likwidację opóźnień w systemie sądowniczym, które istniały od dawna, a pandemia tylko je pogłębiła. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zatrudnienie dodatkowych prokuratorów i personelu pomagającego ofiarom i świadkom.

Prokurator generalny Doug Downey powiedział, że rząd nie chce dopuścić, by osoby oskarżone o zabójstwo, przemoc seksualną czy inne ciężkie przestępstwa wychodziły na wolność bez procesu tylko dlatego, że za długo czekały na procedury sądowe i wciąż brakowało urzędników, którzy mogliby się zająć ich sprawą.

“Możliwości przerobowe” sądów mają być zwiększone do momentu, gdy liczba zaległych spraw wróci do poziomu sprzed pandemii. Prowincja chce osiągnąć ten cel zmniejszając liczbę spraw, które trafiałyby do sądu, a także skracając czas między postawienie zarzutów a rozpoczęciem postępowania sądowego.

Przykładem sprawy, która pozostaje nierozstrzygnięta, jest sprawa zabójstwa Jeffery’a Johnstona, który zginął od ciosów zadanych nożem w Oshawie w 2017 roku. Proces domniemanego zabójcy miał się rozpocząć jesienią 2020 roku, ale już przed pandemią czynności sądowe były opóźnione. Oskarżony kilka razy zmieniał prawników, a potem wycofał się z ugody. Z powodu pandemii rozprawę przesunięta najpierw na maj 2021, a następnie na luty 2022.